LOGO_instytut-PWN

Zaburzenia eksternalizacyjne
– strategie pomocy dziecku
w szkole i w domu. 

Ekspert: dr hab. prof. UZ Iwona Grzegorzewska

Termin:
dostęp VOD (oglądaj kiedy chcesz)

Miejsce

Online

Poziom zaawansowania

Cena

109,47 zł brutto

Czy borykasz się z problemem agresji wśród uczniów? Czy wśród Twoich uczniów zdarzają się osoby wyjątkowo często uwikłane w konflikty z rówieśnikami, kadrą pedagogiczną? Czy masz kłopot z zadbaniem o atmosferę koncentracji i współpracy podczas lekcji? Czy potrafisz odróżnić zaburzenia behawioralne od problemów wychowawczych?

Cel szkolenia

Zaburzenia eksternalizacyjne zwane są inaczej zaburzeniami behawioralnymi, zachowania, kontroli impulsów lub destrukcyjnymi. Problemy, jakich doświadcza dziecko lub adolescent, manifestują się poprzez lekceważenie norm, wchodzenie w otwarte konflikty, trudności z przystosowaniem się do obowiązujących w grupie zasad. Z tego powodu odbierane są jako trudne także dla otoczenia. Stanowią też wyzwanie dla profesjonalistów udzielających pomocy.

Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi zaburzeń eksternalizacyjnych. Dowiedzą się, jak prawidłowo diagnozować, jak skutecznie podejmować działania terapeutyczne oraz jak wspierać dzieci i młodzież doświadczających zaburzeń behawioralnych w środowisku domowym i szkolnym.

Program szkolenia

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów i psychoterapeutów posiadających podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania. Wraz z dostępem do szkolenia, uczestnicy otrzymają także dodatkowy materiał VOD „Zaburzenia eksternalizacyjne w okresie dzieciństwa i adolescencji – wprowadzenie” umożliwiający uporządkowanie wiedzy.

Poziom szkolenia

Zakres szkolenia wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  1. Poszerzą wiedzę w zakresie typologii zaburzeń behawioralnych dzieci i młodzieży oraz ich obrazu klinicznego.
  2. Zdobędą wiedzę pozwalającą na rozróżnienie zachowań normatywnych, wynikających z trajektorii rozwoju dziecka, od zachowań wskazujących na występowanie zaburzeń.
  3. Zapoznają się z patomechanizmem zaburzeń eksternalizacyjnych, modelami wyjaśniającymi możliwy przebieg rozwoju zaburzeń zachowania oraz rokowaniem.
  4. Poznają modele diagnozy zaburzeń eksternalizacyjnych i dostępne narzędzia diagnostyczne.
  5. Poszerzą wiedzę na temat wzorców przeżywania oraz procesów poznawczych u dzieci doświadczających zaburzeń zachowania. Dowiedzą się w jaki sposób trafnie rozpoznawać potrzeby dziecka doświadczającego problemów behawioralnych.
  6. Zapoznają się z zagadnieniem agresji wśród dzieci i młodzieży. Zdobędą umiejętności różnicowania zachowań agresywnych o charakterze normatywnym i nieprawidłowym.
  7. Nauczą się prawidłowego zaplanowania celów pracy terapeutycznej oraz strategii pracy z dzieckiem/adolescentem. Poznają techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem/adolescentem przejawiającym zachowania wskazujące na występowanie zaburzeń eksternalizacyjnych.
  8. Zdobędą pogłębioną wiedzę na temat technik prawidłowego wspierania dziecka w środowisku domowym i szkolny

Ekspert

dr hab. Iwona Grzegorzewska

Dr hab. prof. UZ Iwona Grzegorzewska – psycholog, specjalność: psychologia kliniczna, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z uzależnieniami, psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w tym obszarze, m.in. Odporność psychiczna dzieci alkoholików, Dzieci alkoholików w perspektywie klinicznej i rozwojowej czy Uzależnienia behawioralne. Jest też współredaktorką pierwszego w Polsce podręcznika Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (PWN, 2020). Oprócz pracy naukowej pracuje także jako psycholog – praktyk udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom oraz jako biegły sądowy w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Opinie uczestników

Pakiet

Dostęp do szkolenia w formule VOD – oglądaj kiedy chcesz

Dodatkowy materiał w formule VOD „Zaburzenia eksternalizacyjne w okresie dzieciństwa i adolescencji – wprowadzenie”

Agnieszka Wiechecka

Kierownik Projektów Biznesowych

konferencje@instytutpwn.pl